بام سبز

خاک

لایه کشت باید یک ساختار پایدار برای لنگرگاه سیستم ریشه گیاهان ایجاد کند و در عین حال تا حد امکان سبک باشد تا از افزودن بارهای اضافی به ساختار بام جلوگیری کند. همچنین این لایه باید نسبت به آب نفوذپذیر باشد، آب را نگه دارد،در برابر فاسد شدن مقاوم باشد، مواد مغذی مورد نیاز گیاه را تامین کند و خصوصیات شیمیایی، فیزیکی و زیستی بسیاری را که برای پشتیبانی و نگهداری گیاهان لازم است، دارا باشد.
بطور کلی، خاک طبیعی بدلیل وزن بالا، کیفیت پایین و تمایل آن به فشردگی در زمان برداشت و انتقال به محل دیگری مانند بام، نباید برای بام سبز استفاده شود. میتوان از20% – 10% خاک رس با کیفیت بالا بعنوان یکی از اجزا یک خاک مهندسی شده استفاده کرد.
خاک بام سبز بایستی یک مخلوط دقیق از اجزا ارگانیک و معدنی با ابعاد و ترکیبات مختلف باشد. این مخلوط علاوه بر سبک بودن، باید این خاصیت به ظاهر متناقض را داشته باشد که بتواند آب را نگه دارد و در عین حال اجازه دسترسی به آب را به زهکش بدهد. در کل اجزا ارگانیک و غیر ارگانیک تشکیل دهنده خاک محیط کشت، باید حد‌اقل 50% ترکیب این محیط را تشکیل دهند. باقیمانده شامل فضاهای خالی است که کانالهایی را برای تسهیل حرکت آب و هوا ایجاد میکنند میزان و نوع خاک مصرفی، تا حد بسیار زیادی تحت تاثیر نوع گیاهان و ارتفاع گیاه و ریشه آن است.