بام سبز

محافظ رطوبت (ElTex)

در این لایه از یک ژئوتکستایل پلی پروپیلنی استفاده میشود که برای این منظور طراحی شده است. این لایه با سه هدف زیر مورد استفاده قرار میگیرد:
محافظت از لایه عایق رطوبتی و ضد ریشه
جلوگیری از هدر رفتن آبهای اضافی
متعادل نگه‌داشتن زیر ریشه ها