ELgarden

دیوار سبز (ElGarden)


دیوار سبز به دیواری گفته میشود که بصورت سازه مستقل و یا بخشی از یک ساختمان با پوشش گیاهی پوشانده شده باشد. دیوار های سبز با مزایای متعدد برای بهبود جزیره گرمایی شهری، زیبایی، تنوع زیستی، کنترل صدا، و ایجاد صرفه جویی در انرژی، در بازار به سرعت در حال رشد است. دیوار های سبز به منظور توسعه سیستم هایی با دوام و مقرون به صرفه برای برنامه‌های تجاری، برج های مسکونی و سازه‌های پیش ساخته طراحی می‌شوند.