ElSupport

ElSupportقابلیت تنظیم ارتفاع از 30 تا 60 سانتیمتر
جلوگیری از تجمع آب
ایزولاسیون حرارتی
ایجاد فضاهای خالی در کف برای تأسیسات
قابلیت استفاده در تراس ها، بالکن ها، اطراف استخرها، بام های سبز، فضاهای داخلی و خارجی و …