بام سبز

ضد ریشه (Anti Root)

لایه ضد ریشه بعنوان محافظ عایق ضد آب بر روی آن قرار میگیرد و از نفوذ ریشه گیاهان به غشا بام جلوگیری میکند. انتخاب نوع ممبران به توصیه افراد متخصص در این زمینه مانند تولید کننده و یا طراح پروژه بستگی دارد. اصلی ترین فاکتورها در انتخاب ضدریشه مناسب، عدم نفوذ پذیری آن نسبت به ریشه گیاهان و آب است.